Fall
Course name German for Hotel, Restaurant and Tourism Industry 5
Course date 29.08.2022 - 14.10.2022
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Sirpa Kajarinne
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 18.08.2022
Enrol
Course enrolment info

German for Hotel, Restaurant and Tourism Industry 5

29.08.2022 - 14.10.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia sujuvasti hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • käyttää kieltä rohkeasti
  •  ymmärtää ja osaa laatia erilaisia liike-elämän viestejä
  • hallitsee ammatillisen sanaston
  • tuntee kielialueen kulttuurin

Sisältö

  • Myynti- ja asiakaspalvelutilanteet
  • Erilaiset liike-elämän viestit
  • Oman alan sanaston soveltamista
  • Kulttuurierojen huomioimista viestinnässä
  • Tarvittaessa kerrataan kielen vaativia rakenteita

Prerequisites

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 tai lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat tiedot. (Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen asteikon mukaan.)

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija selviytyy välttävästi rutiininomaisissa suullisissa ja kirjallisissa kommunikaatiotilanteissa saksan kielellä. Opiskelija hallitsee yleisimmän ammattialan sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa keskustella jonkin verran toimialaan liittyvistä aiheista.

Arvosana 3 Opiskelija selviytyy hyvin rutiininomaisissa suullisissa ja kirjallisissa kommunikaatiotilanteissa saksan kielellä. Opiskelija hallitsee ammattialan sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa keskustella toimialaan liittyvistä aiheista.

Arvosana 5 Opiskelija selviytyy sujuvasti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa työelämän kommunikaatiotilanteissa saksan kielellä. Opiskelija hallitsee hyvin ammattialan espanjan sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa keskustella sujuvasti toimialaan liittyvistä aiheista.

Course way of working and time table

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA005) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.