Summer
Course name Basic German Language II
Course date 01.08.2022 - 31.08.2022
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Miisa Tanner
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 30.03.2022 - 31.07.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basic German Language II

01.08.2022 - 31.08.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija kehittää saksan kielen taitoansa erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa sekä tuottaa lisää saksan perusrakenteita.

Sisältö:

Asuminen, kaupunkiesittely, tien kysyminen ja neuvominen, työhuoneen kuvailu, puhekieli, hotellihuoneen tilaaminen, sää, matkustaminen, tavat ja tottumukset saksankielisellä alueella.

 

Prerequisites

Saksan alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot.

 

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5.

Course way of working and time table

Opetus tapahtuu Zoom- verkkoympäristössä, jossa on intensiivistä opettajajohtoista lähiopetusta 2h päivässä kahden viikon ajan. Oppitunnilla yhdessä harjoitusten tekoa sekä break-out room:eissa tapahtuvia suullisia pari-ja pienryhmäharjoituksia. Aktiivinen läsnäolo.

Aihepiirit: Omista työtehtävistä kertominen, tienneuvominen, omista mieltymyksistä kertominen /ravintolassa tilaaminen

Arvioitavat tehtävät: suullinen (50%) ja kirjallinen tentti (50%) + aktiivinen läsnäolo oppitunneilla.

Opintojakso sisältää 22 h opetusta + 2h tentti: 1.8-12.8 joka päivä opetusta klo 10.00-11.30 Kirjallinen Moodle-tentti 15.8. (kellonaika sovitaan yhteisesti).

Course info

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuuksien mukaan oppikirja (Fahrplan tekstit ja sanastot sekä kielioppi ja harjoitukset lähtökohtaisesti kpl 4-6) Painovuodella ei ole väliä. Moodlealustalla tuntislaidit, suulliset harjoitukset ja muuta materiaalia, joiden avulla työskennellään Zoom-tunnilla. Opintojaksolle hyväksytyt saavat tarkemmat aloitusohjeet sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)