Spring
Course name Cryptography
Course date 09.01.2023 - 28.02.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jouko Teeriaho
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Cryptography

09.01.2023 - 28.02.2023

Course description

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee tiedon salauksen peruskäsitteet. Hän tuntee salausmenetelmien perustyypit ja osaa arvioida niiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee ns. turvallisten tietoliikenneprotokollien ja niihin liittyvän julkisen avaimen infrastruktuurin toiminnan.

Sisältö:

Salausmenetelmien diskreettiä matematiikkaa: jaollisuus, alkuluvut, Eukleideen algoritmi, kongruenssit ja Eulerin ja Fermat’n lauseet.

Salausalgoritmit- ja ohjelmistot: salausmenetelmien peruskäsitteistö ja -periaatteet, klassiset salaukset ja niiden kryptoanalyysi, modernien salausmenetelmien päätyypit, tiivisteet ja digitaalinen allekirjoitus ja salausohjelmistojen tarvitsemat algoritmit.

Assessment criteria

0-5 Arviointi perustuu etätehtäviin

Course way of working and time table

Opiskelumuotona on itseopiskelu. Arvointi perustuu palautettaviin etätehtäviin. Opintojakson työtila sisältää kirjallisten oppimateriaalien lisäksi sarjan videoluentoja. Tehtävien suorittamiseen on saatavissa ohjausta.

Kevätlukukausi 2023. Opiskelu tapahtuu verkossa. Alkuinformaation jälkeen opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Ohjausajoista ja tavasta tiedotetaan opintojakson alkaessa

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi