Summer
Course name Radiation Protection and X-ray Imaging
Course date 01.06.2023 - 04.08.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Marja Jaronen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Radiation Protection and X-ray Imaging

01.06.2023 - 04.08.2023

Course description

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä
 • osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä
 • ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö:

 • säteilyfysiikka ja säteilybiologia
 • säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
 • työntekijän ja väestön säteilysuojelu
 • kuvantamistutkimusten perusteita.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle.

Assessment criteria

Opintojaksolla on itsenäisiä tehtäviä ja lopuksi on tentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Tentti ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tenttiä voi uusia kaksi kertaa. Opintojen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suoritusta.

Course way of working and time table

Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opinnot toteutetaan verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä. Oppimateriaalina on kirjallista materiaalia ja videoluentoja.

Course info

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.

Course enrolment info

 • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
 • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.