Summer | Full
Course name Radiation Protection and X-ray Imaging
Course date 01.06.2022 - 31.08.2022
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Marja Jaronen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 23.05.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Radiation Protection and X-ray Imaging

01.06.2022 - 31.08.2022

Course description

Tavoitteena on, että opiskelija -osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä -osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä -ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä -osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö:

-säteilyfysiikka ja säteilybiologia -säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa -työntekijän ja väestön säteilysuojelu -kuvantamistutkimusten perusteita.

Course way of working and time table

Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle.

Course info

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.