Non-stop
Course name Adventure in the Health and Social Care Service Jungle
Course date 01.06.2022 - 31.12.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Annika Kultavirta, Emmi Salmikangas
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 26.11.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Adventure in the Health and Social Care Service Jungle

01.06.2022 - 31.12.2022

Course description

Opiskelija osaa:

 • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
 • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö ja sen jaksotus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä.
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit.
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut.

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia. Tehtävä soveltuu kaikille AMK-opiskelijoille tutkinnosta riippumatta.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää

 • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä
 • lopputestin tekemistä hyväksytysti niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

Course way of working and time table

 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Opintoa voi suorittaa kuukauden ajan ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
 • MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Course info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Course enrolment info

Saat linkin opintojakson työtilaan DigiCampuksella ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Tarkista myös käyttämäsi sähköpostiohjelman roskaposti-, tarjous- ym. kansiot, jos viestiä ei näy saapuneissa.