Non-stop
Course name Adventure in the Health and Social Care Service Jungle
Course date 01.12.2021 - 30.06.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Annika Kultavirta
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.12.2021 - 31.05.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Adventure in the Health and Social Care Service Jungle

01.12.2021 - 30.06.2022

Course description

Opiskelija osaa:

  • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
  • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
  • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Assessment criteria

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää

  • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi
  • mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi.
  • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä
  • lopputestin tekemistä hyväksytysti, niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

Course way of working and time table

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Course info

Tämä MOOC on SotePeda 24/7 hankkeen tuottama.

Course additional info

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

HUOM! Jos olet tutkinto- tai avoimen AMK:n polkuopiskelijana toisessa amk:ssa, käytä Opintojaksot-sivun ilmoittautumislinkkiä.

Course enrolment info

Ilmoittautumislinkki päivitetään tälle sivulle marras-joulukuun vaihteessa. Syksyn 2021 totetutukselle voi ilmoittautua 31.12.2021 asti ja se on suoritettavissa 28.2.2022 asti.

HUOM! Jos olet tutkinto- tai avoimen AMK:n polkuopiskelijana toisessa amk:ssa, käytä Opintojaksot-sivun ilmoittautumislinkkiä.