Summer
Course name Sexual education in youth work
Course date 03.04.2023 - 31.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 26.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Sexual education in youth work

03.04.2023 - 31.05.2023

Course description

Tavoitteet: Ymmärrät ja osaat tukea nuorten seksuaalista kehitystä sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta Osaat tunnistaa ja ehkäistä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa Osaat suunnitella ja toteuttaa nuorten seksuaalikasvatustunteja. Tiedät mitkä ovat keskeisimmät nuoria askarruttavat seksuaalisuuden ja seksuaalisen kehityksen teemat Sisältö: Mitä on seksuaalisuus? Mitkä ovat seksuaalikasvatuksen osa-alueet? Mitä ovat seksuaalioikeudet? Miten yhdenvertaisuuslaki määrittää ihmisten oikeuksia? Miten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus näyttäytyy nuorten elämässä? Miten seksuaalinen häirintä ja –väkivalta ilmenee? Millaisia erilaisia menetelmiä seksuaalikasvatuksessa käytetään?

Prerequisites

Assessment criteria

Osaat kriittisesti käyttää erilaista seksuaalikasvatusta koskevaa tietoa nuorisotyössä. Osaat tunnistaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa. Osaat valita ja perustella seksuaalikasvatustunnelille sopivia menetelmiä.

Arviointi asteikolla 0-5

Opintojakson liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson arvioinnissa käytetään automaattista arviointia ja vertaisarviointia.

Course way of working and time table

Opiskelumateriaali on koottuna Learn-alustalle.

Opintojaksolla on 7 harjoitustehtävää, jotka arvioidaan merkinnällä H.

Opintojaksoon kuuluu harjoitustehtävien lisäksi 3 erikseen arvioitavaa suoritusta: testi, tentti sekä seksuaalikasvatuksen teemoihin liittyvä demovideo ja tuntisuunnitelma.

Testi, tentti ja harjoitustehtävät suoritetaan 30.5. mennessä Learn-alustalla.

Demovideo ja tuntisuunnitelma palautetaan Learnin työpajaan 23.5. mennessä. Demovideo ja tuntisuunnitelma vertaisarvioidaan Learnin työpajassa ajalla 24.5-28.5.