Non-stop
Course name Sexuality and well-being
Course date 06.06.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sexuality and well-being

06.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Tiedät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden keskeisiä käsitteitä sekä seksuaalioikeudet
 • Tunnistat seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisiässä
 • Ymmärrät oman seksuaalisuuden tiedostamisen merkityksen seksuaaliterveyden edistäjänä
 • Tiedät erilaisia seksuaalisuuden puheeksiottamisen malleja

Sisältö:

 • Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
 • Seksuaalioikeudet
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät keskeiset lait ja historia
 • Seksuaalisuuden kehittyminen ja muuttuminen elämänkaaren eri vaiheissa
 • Seksuaaliterveyteen ja seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
 • Oman seksuaalisuuden tiedostaminen
 • Seksuaalisuuden puheeksiottaminen – apuna puheeksiottamisen mallit

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus:

5 opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Opintojakso etenee vaihettain ja se sisältää verkkotehtäviä ja -testejä.

Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Opiskelumateriaali: Kurssimateriaalina ovat Learn-alustalle sijoitetut alustukset, videotallenteet ja muu opiskelumateriaali, verkosta löytyvä nimetty verkkomateriaali.

Course info

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.