Fall
Course name Nursing of Sexual Violence Victims
Course date 12.09.2022 - 09.12.2022
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Raakel Viheroksa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 30.08.2021 - 08.09.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Nursing of Sexual Violence Victims

12.09.2022 - 09.12.2022

Course description

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Opintojakso toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun (Savonia, Metropolia, TAMK, Turun AMK, OAMK) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä Savonian Moodle-oppimisalustalla.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Course info

Savonia-amk:n, Metropolia-amk:n, Tampereen amk:n, Turun amk:n ja Oulun amk:n läsnäolevat tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijat ilmoittautuvat oman ammattikorkeakoulunsa ilmoittautumisjärjestelmässä. Tämä ilmoittautuminen on tarkoitettu muiden kuin näiden toteuttaja-ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.