Spring
Course name Nursing of Sexual Violence Victims
Course date 13.02.2023 - 15.05.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Raakel Viheroksa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Nursing of Sexual Violence Victims

13.02.2023 - 15.05.2023

Course description

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Course way of working and time table

  • toteutuu 100% verkkokurssina (Savonia-amk Moodle-alusta)

itsenäinen opiskelu verkko-alustalla: aktiivinen osallistuminen, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen aikataulujen ja kriteerien pohjalta

Course info

Koulutus toteutetaan ja tuotetaan viiden ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Yhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut:

Metropolia ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.