Spring
Course name Nursing of Sexual Violence Victims
Course date 11.03.2024 - 29.04.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Marja Kinisjärvi, Satu Rainto
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 29.02.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Nursing of Sexual Violence Victims

11.03.2024 - 29.04.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Ymmärrän mitä seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on ja tiedän sen eri ulottuvuudet.
 • Olen tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • Tunnen seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tiedän seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • Tiedän sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • Tiedän keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja huomioin niiden vaikutukset myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: hyväksytty-hylätty.

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti annettuihin verkkotehtäviin.

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso.

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen: itsenäinen opiskelu ja pienryhmätyöskentely, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Opinnot alkavat 11.3.2024.

 • Osa tehtävistä suoritetaan itsenäisesti ja osa pienryhmätehtävinä.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat portaittain alkaen 11.3.2024 ja sulkeutuvat 29.4.2024 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 •  Opinnot lähtevät tiiviisti ja rytmitetysti liikkeelle heti ensimmäisellä viikolla!
 • Ensimmäisen tehtävä tulee olla palautettuna 25.3.2024, että opintojaksolla voi jatkaa etenemistä.
 • Opintojakson tehtävissä on deadline päivämäärät, joita tulee noudattaa. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta huomioon arvioinnissa.
 • Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 29.4.2024 mennessä, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Opintojaksolle hyväksytyt saavat infokirjeen ja ohjeet Moodle-alustalle liittymiseen ennen opintojakson alkua.

Course info

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Oulun, Metropolian, Savonian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 7.12. alkaen (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)