Fall
Course name Sexual Health Promotion
Course date 16.09.2024 - 18.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Heidi Pasonen ja Riina Sahlman
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 01.09.2024
Implementation plan
Enrol

Sexual Health Promotion

16.09.2024 - 18.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiudet edistää yksilöiden ja yhteisöjen seksuaaliterveyttä.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät seksuaalisuuden ja sen moninaisuuden merkityksen ihmisen eri elämänvaiheissa sekä seksuaaliterveyden ja sen edistämisen osana ihmisen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaiden kanssa.

Tunnet seksuaalioikeudet. Osaat tarkastella seksuaalisuuteen liittyviä arvoja ja asenteita sekä ymmärrät niiden merkityksen seksuaalioikeuksien toteutumisessa yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Sisältö:

  • Seksuaalisuuden ulottuvuudet
  • Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet
  • Seksuaalisuuteen liittyvät arvot ja asenteet
  • Seksuaalisuus eri elämänvaiheissa
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Lisääntymisterveys
  • Seksuaalisuuden puheeksiotto ja puheeksiottamisen mallit
  • Seksuaaliväkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Opintojaksolla arviointi toteutuu oppimistehtävien kautta saatavan jatkuvan palautteen periaatteella sekä verkkotestin avulla. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZ00CL39-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. Huomaathan, että webinaareissa on läsnäolovelvollisuus eikä webinaareista tule tallenteita.

Course info

Verkko-opetus: flipped-learning, itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkoluennot, verkkokeskustelut – ja testit, oppimistehtävä sekä opintojaksoportfolio