Spring | Full
Course name Sexual Health Promotion and Human Rights
Course date 16.01.2023 - 14.05.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Heidi Pasonen ja Christina Mantsinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.12.2022

Sexual Health Promotion and Human Rights

16.01.2023 - 14.05.2023

Course description

Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet – Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien laajuuden ja niiden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta – Tunnet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikan ja pystyt edistämään niitä työelämässä – Tunnet ihmisoikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja pystyt toteuttamaan niitä työelämässä – Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö:

– Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla , PLISSIT-malli – Ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikka – Seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien yhteiskunnalliset ulottuvuudet, kuten lait, sopimukset, kulttuuri, media, arvot, tabut, sosiaaliset instituutiot -Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus – Seksuaalirikkomukset ja ihmisoikeusloukkaukset, kuten sukuelinten silpominen, prostituutio ja ihmiskauppa – Seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Prerequisites

Sote-alan AMK-tutkinto

Assessment criteria

Hyväksytty /hylätty

Hyväksytty:

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämisen merkityksen ja ihmisoikeudet yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä niiden edistämisestä työelämässä

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen sekä ihmisoikeuksien eettiset perusteet

Osaat perustella seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Course way of working and time table

135h: 90h itsenäinen opiskelu, 45h verkkokeskustelut ja ryhmätyö

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit, ryhmätyö