Spring
Course name Basics of sexuality and reproductive health promotion
Course date 25.01.2023 - 15.03.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.01.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of sexuality and reproductive health promotion

25.01.2023 - 15.03.2023

Course description

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää seksuaaliterveyden peruskäsitteitä
 • vertailee seksuaalisuutta voimavarana elämänkulun eri vaiheissa
 • soveltaa menetelmiä, edistää seksuaaliterveyttä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa
 • osaa arvioida seksuaaliterveyden merkitystä käytännön hoitotyössä
 • osaa arvioida, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat potilaan/asiakkaan seksuaalisuuteen
 • osaa ohjata potilaita/asiakkaita seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten asiakkaan/potilaan kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan

Opintojaksolla perehdytään laajasti seksuaaliterveyden peruskäsitteisiin. Opintojaksolla määritellään seksuaaliterveyttä elämänkaarinäkökulmasta ja pohditaan, miten lapsen seksuaalisuus kehittyy, mitä haasteita nuori ja aikuinen kohtaa omassa seksuaalisuudessaan sekä miten ikääntyminen ja erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen. Opintojaksolla lähestytään seksuaaliterveyttä myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Opintojakson sisältö ja työskentelyprosessi

Osa 1. Seksuaalisuus voimavarana

 • Lapsen ja nuoren seksuaali-identiteetin kehittyminen
 • Aikuisen moninainen seksuaalisuus
 • Ikääntyvän miehen ja naisen seksuaaliterveys

Osa 2. Potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen

 • Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen
 • Seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta

Työskentelyprosessi: Työskentely toteutetaan verkkovälitteisesti erilaisten oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Opintojakson kesto on 8 viikkoa.

Prerequisites

Perustiedot ihmisen kokonaisvaltaisuudesta sekä yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

2 opintopistettä vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.