Spring
Course name Easy Finnish
Course date 06.02.2023 - 16.04.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Korhonen Soilimaria
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 04.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Easy Finnish

06.02.2023 - 16.04.2023

Course description

Selkokielen kurssilla perehdytään siihen,

  • mitä selkokieli on
  • kuinka selkokieli rakentuu sisällön, rakenteiden ja sanaston näkökulmasta
  • miten selkokieltä voi soveltaa teksteihin, vuorovaikutustilanteisiin ja verkkomaailmaan sekä
  • millaisia ovat selkojulkaisun periaatteet, typografia ja kuvankäyttö.

Sisältö

  • Selkokielen perusteet (sisältö, sanasto, rakenteet)
  • Kirjoitettu selkokieli
  • Selkokirjallisuus
  • Selkokieli vuorovaikutuksessa
  • Selkojulkaisu, typografia ja kuvittaminen
  • Selkokieli verkkosivuilla

Prerequisites

Kurssin suorittaminen edellyttää kielenopiskelijalta suomen kielen C1-tason taitoa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Kurssi on hyväksytty, kun tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävä on hyväksytty, kun opiskelija on noudattanut tehtävänantoa ja soveltanut tehtävään kurssilla oppimaansa tietoa selkokielestä.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)