Summer
Course name Easy Finnish (EF)
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Korhonen Soilimaria
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 21.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Easy Finnish (EF)

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Selkokielen kurssin tavoitteena on ymmärtää selkosuomen rakentumisen periaatteet, selkokielen käyttökontekstit sekä selkojulkaisemisen erityispiirteet.

Selkokielen kurssilla perehdytään siihen,

  • mitä selkokieli on
  • kuinka selkokieli rakentuu sisällön, rakenteiden ja sanaston näkökulmasta
  • miten selkokieltä voi soveltaa teksteihin, vuorovaikutustilanteisiin ja verkkomaailmaan sekä
  • millaisia ovat selkojulkaisun periaatteet, typografia ja kuvankäyttö.

Sisältö

  • Selkokielen perusteet (sisältö, sanasto, rakenteet)
  • Kirjoitettu selkokieli
  • Selkokirjallisuus
  • Selkokieli vuorovaikutuksessa
  • Selkojulkaisu, typografia ja kuvittaminen
  • Selkokieli verkkosivuilla

Prerequisites

Kurssin suorittaminen edellyttää kielenopiskelijalta suomen kielen C1-tason taitoa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kurssi on hyväksytty, kun kurssin kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävä on hyväksytty, kun opiskelija on noudattanut tehtävänantoa ja soveltanut tehtävään kurssilla oppimaansa tietoa selkokielestä.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.