Fall
Course name Clubs' Low-threshold Actions Sservices, Customers and Marketing
Course date 12.09.2022 - 31.12.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Mikko Julin
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.10.2022
Implementation plan
Enrol

Clubs' Low-threshold Actions Sservices, Customers and Marketing

12.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • tunnistaa, verrata ja arvioida uusia seuratoimintamalleja ja niiden taustoja
  • markkinoida ei-kilpailullista toimintaa eri kohderyhmille, myös uusille seuratoimijoille
  • käyttää erilaisia markkinointikanavia viestiessään ei-kilpailullisesta seuratoiminnasta
  • suunnitella seuran resurssien maksimointia ei-kilpailullisen toiminnan kehittämiseksi

Opintojaksolla keskitytään kasvavan seuratoiminnan kehittämiseen. Miten seura voi tarjota uusia palveluita uusille kohderyhmille perinteisen kilpatoiminnan rinnalla? Miten kehittää seuratoimintaa monipuoliseksi? Opintojaksolla esitellään työkaluja seuran pitämiseksi kiinnostavana, elinvoimaisena ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ei-kilpailullisen toiminnan integroiminen osaksi kasvavaa seuratoimintaa.

Assessment criteria

  • Hyväksytty / Hylätty
  • Opintojakson hyväksytty suorittaminen tarkoittaa opintojakson tehtävän hyväksytysti suorittamista ennalta annettujen kriteerien mukaisesti.

Course way of working and time table

  • Opintojakso alkaa viikolla 37 (12.09.2022 ->) ja päättyy viimeistään vuoden loppuun mennessä.
  • Opintojakso toteutetaan kokonaan Laurean Canvas-ympäristössä. Myös ohjaus ja viestintä toteutetaan Canvasissa.
  • Opintojaksolla käytetään yleisesti verkosta saatavilla olevia materiaaleja. Kaikki opintojakson materiaalit linkitetään tai ladataan Canvas-ympäristöön opiskelijoiden saatavaksi.

Course info

Opintojakso järjestetään yhdessä Suomen Palloliiton kanssa. Jos opintojakson jälkeen toimintaa haluaa kehittää ja jatkaa omassa seuraympäristössään, niin Palloliiton tukea on mahdollista pyytää toiminnan organisoimisessa.

Course additional info

Huom! Laurean opintojakso Seuravetoisen harrastustoiminnan kehittäminen (5 op) sisältää tämän 1 op:n laajuisen osion. Jos olet ilmoittautunut/suorittanut mainitun opinnon, tämä opintojakso ei tarjoa sinulle enää uutta osaamista.