Spring
Course name Pig production
Course date 08.01.2024 - 25.02.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Samu Palander
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 29.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Pig production

08.01.2024 - 25.02.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja kehittää sikatilan (sianliha- ja/tai porasatuotantoyksikön) toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa taloudellisessa ja ympäristövastuullisessa tuotannossa.
 • Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun sikataloudesta.

Sisältö:

 • Ajankohtaiset sikojen ravitsemuksen ja hoidon erityiskysymykset
 • teknologiset ratkaisuvaihtoehdot
 • tuotannonseuranta
 • kannattavuus
 • eläinaineksen kehittämisen perusteet
 • ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille
 • tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy,
 • rehujen käytön ja ruokinnan suunnittelu

Prerequisites

Perustiedot kotieläintuotannosta

Assessment criteria

Tyydyttävä (1-2):

 • Opiskelija osaa seurata ja suunnitella sikojen rehunkäyttöä, ohjatusti laatia eri sikaryhmien ruokintasuunnitelmia ja kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja.
 • Opiskelija osaa kuvailla eläinaineksen merkitystä.
 • Hän osaa kuvailla ja vertailla sikaloiden ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Hyvä (3-4):

 • Opiskelija osaa suunnitella ruokintaa ja tuotantoa itsenäisesti.
 • Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja.
 • Opiskelija osa kuvata ruokinnan ja olosuhdetekijöiden vaikutuksen tuotantoon ja terveyteen.
 • Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Kiitettävä (4-5):

 • Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia sianliha- ja porsastuotannon suunnitelmia ja arvioita laatiessaan.
 • Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja kriittisesti soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa.
 • Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät tuotantobiologinen, teknologinen, taloudellinen ja ympäristövastuullinen näkökulma.

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely verkossa

Course info

Normaalit toimisto-ohjelmistot, äänentoisto (videomateriaali)

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).