Summer
Course name Investment Activities
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Susanna Luhtinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Investment Activities

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Opiskelija

  • ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet,
  • tietää tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärtää sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta,
  • tuntee keskeisen sijoittamiseen liittyvän käsitteet ja teoriat sekä käytettävät tunnusluvut,
  • tietää vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn,
  • tuntee arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaa laskea sijoitusten todellisen tuoton,
  • osaa suunnitella projektin talouden ja sen seurannan,
  • osaa raportoida projektin toiminnan ja tulokset sekä arvioida tuloksia.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, liiketoimintaosaaminen

 

Sisältö:

Teemat:

  • Rahoitusmarkkinat
  • Arvopaperisijoittaminen
  • Projektiosaaminen

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi