Fall
Course name Investment
Course date 01.09.2022 - 31.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Henri Huovinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 21.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Investment

01.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • analysoida osakkeita fundamenttiperusteisesti
  • arvioida osakesalkun tuottoa ja riskiä
  • arvioida myös muiden omaisuuslajien kuten korkoinstrumenttien tuottoa ja riskiä

Sisältö:

Opintojakson aihealueina ovat muun muassa

  • osakkeet omaisuusluokkana
  • osakemarkkinat
  • osakesijoitusten analysointi
  • rahapolitiikka ja korkomarkkinat
  • korkoinstrumentit
  • muut omaisuuslajit kuten kiinteistöt, raaka-aineet ja jalometallit sijoituskohteina
  • sijoitussalkun muodostaminen ja analysointi

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Verkkoluennot ja tehtävät.

Ensimmäinen verkkoluento on 6. syyskuuta. Sen jälkeen luentoja on kerran viikossa tiistaisin. Luentokertoja on yhteensä kuusi. Osallistuminen verkkoluennoille on suositeltavaa.

Opintojakson arviointi perustuu monivalintatehtäviin ja sijoitussalkkuraporttiin, joiden aikataulu kerrotaan ensimmäisellä luentokerralla. Katso luentoaikataulu toteutussuunnitelmasta.

Course additional info

Campusonline -opiskelijoille 40 paikkaa, voidaan ottaa enemmänkin, jos mahtuu.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.