Non-stop
Course name Investment Activities
Course date 16.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Martikainen Kristiina
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.06.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Investment Activities

16.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden toimintaan, erilaisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioihin ja sijoitusten verotukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia, riskejä ja soveltuvuutta. Opintojakson aikana seurataan aktiivisesti ajankohtaisia rahoitusmarkkinoiden tapahtumia.

Keskeinen sisältö

  • Rahoitusmarkkinoiden toiminta
  • Pörssiosakkeet sijoituskohteena
  • Sijoitusrahastot
  • Korkosijoitukset
  • Muut sijoituskohteet
  • Riski ja tuotto-odotus
  • Sijoitusstrategiat
  • Sijoitusten verotus

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu verkkotenttiin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu, aineistoihin perehtyminen, verkkotentti

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.