Non-stop
Course name A brief history of deafness
Course date 01.09.2022 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB
Teacher Arttu Liikamaa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

A brief history of deafness

01.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Silmäys kuurojen historiaan -opintojaksolla tutustutaan yhteen maamme kieli- ja kulttuurivähemmistöön viittomakielisiin, kuuroihin. Opintojakson aikana tulevat tutuiksi kuurojen historia sekä yhteisön kulttuuri, tavat, ilmiöt ja tapahtumat. Myös vähemmistökielen asemaa sekä kielipoliittisia kysymyksiä sivutaan. Itsenäiset tehtävät antavat vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: mitä tarkoitetaan kuurojen kulttuuripäivillä, mihin viitataan kuurotietoisuudella tai audismilla. Lisäksi saadaan myös tietämystä viittomakielisen vuorovaikutuksen perusteista.

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tietää erilaisia näkökulmia, joiden kautta kuurojen yhteisöä on tarkasteltu vuosien saatossa.
  • osaa kuvata kuurojen yhteisöä kieli- ja kulttuurivähemmistönä.
  • tuntee viittomakielisten ja viitottuja kieliä käyttävien yhteisöjen historiaa.
  • osaa kuvata kuurojen sekä viittomakieltä käyttävien yhteiskunnallista asemaa.
  • tuntee viittomakielisen vuorovaikutuksen tapoja.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla Suoritettu – täydennettävä.

Opiskelija saa opintojakson aikana vertaispalautetta sekä kirjallisen palautteen kahdesta pakollisesta tehtävästä.

Course way of working and time table

Opiskelija voi suorittaa opinnot oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson suoritusaikana 01.09.2022 – 31.07.2023.

Opintojakso tehdään kokonaisuudessaan verkossa.

Kuurojen yhteisön historiaan sekä viittomakieliseen vuorovaikutukseen perehdytään erilaisten aineistojen ja tehtävien avulla. Näitä ovat mm. videoluennot, keskustelutehtävät, podcastit, kielipotretti-tehtävä, verkkotentti sekä vuorovaikutuksen havainnointi videomateriaalin kautta.

Course info

Opintojaksolla tulet tarvitsemaan uteliasta mieltä ja tiekoneen lisäksi paperin ja muutaman värikynän.

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.