Spring
Course name Pollutants in indoor air and health impacts
Course date 01.03.2023 - 15.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Pollutants in indoor air and health impacts

01.03.2023 - 15.05.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset.
  • Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat.
  • Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta.

Sisältö:

  • Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät?
  • Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset?
  • Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät?
  • Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät?
  • Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät?
  • Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi: Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus: Pääosan opintojakson tehtävistä voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti, kuitenkin siten, että osa tehtävistä avautuu vasta opintojakson puolessa välissä. Opintojaksoon kuuluu myös 3-4 verkkotapaamista (vapaaehtoisia).

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: 1. Learnissa oleva materiaali 2. ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §. 3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016). 4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.

Course enrolment info

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.