Spring
Course name Pollutants in indoor air and health impacts
Course date 01.03.2023 - 15.05.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 19.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Pollutants in indoor air and health impacts

01.03.2023 - 15.05.2023

Course description

Tavoitteet: Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset. Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat. Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta. Sisältö: Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät? Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset? Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät? Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät? Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät? Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Prerequisites

Assessment criteria

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

1. Learnissa oleva materiaali 2. ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §. 3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016). 4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.