Spring | Full
Course name New Media Production
Course date 25.01.2023 - 12.04.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.01.2023

New Media Production

25.01.2023 - 12.04.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa hyödyntää verkossa toimivia julkaisualustoja ja palveluita sivuston julkaisemiseen.

Opiskelija osaa arvioida erilaisten palveluiden toimivuutta sekä valita niistä soveltuvimman. Opiskelija osaa toteuttaa selkeän ja toimivan verkkosivuston, hyödyntäen olemassa olevia palveluita.

Opiskelija pystyy tuottamaan toimivan verkkosivuston WordPress -julkaisualustaa käyttäen sekä osaa muokata sivustonsa rakenteita HTML- ja CSS- syntaksien avulla.

Erilaiset julkaisukanavat, niiden ominaisuudet ja mahdollisuudet Sisällön toteuttaminen WordPress-julkaisualustalle. Yksinkertaisen verkkosivun toteuttaminen ja sosiaalisen median syötteiden käyttö verkkosivustolla.

Teet oppimateriaalin kuuluvat harjoitustyöt, joista muodostuu kurssin aikana laajempi kokonaisuus. Tämä sisältää verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen WordPress -alustalla.

Prerequisites

HTML-kielen ja CSS-tyylien alkeet

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 50-59% harjoitustehtävistä

(2) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 60-69% harjoitustehtävistä

(3) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 70-79% harjoitustehtävistä

(4) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 80-89% harjoitustehtävistä

(5) Opiskelija palauttaa hyväksytysti 90-100% harjoitustehtävistä

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.