Spring
Course name Indoor Environments
Course date 13.02.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Ilmoitetaan myöhemmin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 29.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Indoor Environments

13.02.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opiskelija

  • Tuntee sisäympäristön fysiologiset olosuhteet
  • Hallitsee sisäympäristötekijöiden ohjearvot ja toimenpiderajat
  • Tuntee sisäympäristön kemialliset ja biologiset sisäympäristötekijät
  • Tuntee sisäympäristöä koskevat lait ja asetukset
  • Tuntee sisäympäristötekijöiden mittaus- ja näytteenottomenetelmät sekä epäpuhtauksien viitearvot
  • Tietää sisäympäristön lämpöolojen, akustiikan ja valaistuksen merkityksen sisäympäristö olosuhteisiin
  • Tuntee kemialliset ja biologiset epäpuhtauksien lähteet, ominaisuudet ja terveysvaikutukset
  • Tuntee hengitysteiden fysiologian ja altisteiden vaikutusmekanismit
  • Tietää työntekijän altistumiseen vaikuttavat tekijät sisäilmaongelmakohteessa
  • Tietää purkutöitä koskevat säädökset sekä ohjeet, pölynleviämisen estoon ja suojaustöihin

Course way of working and time table

Verkkoluennot Ajalla 15.2.2023 – 22.4.2023 (tarkemmat verkkoluentojen päivät ilmoitetaan myöhemmin)

Verkkotentti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.