Summer
Course name Cell Biology
Course date 15.06.2023 - 15.08.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kaisa Rajakylä
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 09.06.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Cell Biology

15.06.2023 - 15.08.2023

Course description

Solubiologia on biologian ala, joka tutkii solun rakennetta ja toimintaa. Solu on elämän perusyksikkö ja kaikki elävät eliöt ovat muodostuneet soluista. Tällä kurssilla perehdytään erilaisiin soluihin (prokaryootti ja eukaryoottisolu), sekä näiden solujen rakenteeseen ja toimintaan.

  • Solun evoluutio
  • Solun koostumus
  • Solun rakenne
  • Solun aineenvaihdunta
  • Solun viestintä
  • Solun kasvu ja kuolema

 

Course way of working and time table

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa pääosin itsenäisesti opiskellen. Toteutus sisältää myös vuorovaikutusta ohjaajan kanssa sekä mahdollisesti ryhmissä tapahtuvaa verkkotyöskentelyä, mikä ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.