Fall
Course name Contract law
Course date 26.09.2022 - 27.11.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Contract law

26.09.2022 - 27.11.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit ymmärtää sopimuksen sitovuuden tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt hallitsee sopimuksen päättämisen tuntee erilaiset sopimustyypit osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet Sopimuksen syntyminen Pätemättömyys Edustaminen Sopimuksen tulkinta Sopimusrikkomuksen seuraamukset Sopimuksen laatiminen Irtaimen kauppa

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko

1-5

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita . Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö. Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Course way of working and time table

Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin