Summer
Course name Contract Law
Course date 03.05.2023 - 07.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Pentti Seppänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 01.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Contract Law

03.05.2023 - 07.08.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija syventää tietämystään sopimusoikeudellisesta sääntelystä ja sen merkityksestä. Lisäksi hän perehtyy sopimusoikeudellisiin oikeuslähteisiin ja argumentaatioon ja osaa selittää sopimusoikeuden kantavien periaatteiden sisällön. Sopimusoikeuden yleisten oppien lisäksi opintojaksolla paneudutaan erityisen sopimusoikeuden eri osa-alueisiin. Opiskelija pystyy tunnistamaan sopimusoikeudellisia ongelmia ja pystyy arvioimaan sopimustilanteen ja sopimustyypin merkitystä käytännön tapauksissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa sisältökuvauksen mukaiset kokonaisuudet opintojakson edellyttämässä laajuudessa liittyen erityisesti hänen valitsemaansa opintopolkuun.

Sisältö:

Sopimuksen syntyminen, pätemättömyys, tulkitseminen ja täydentäminen sekä sitovuus, edustus, suoritushäiriöt ja velkojan oikeussuojakeinot, vakuudet, erityinen sopimusoikeus (irtaimen kauppa, palvelu- ja toimeksiantosopimukset, käyttöoikeussopimukset).

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5. Opintojakson arvosana muodostuu tentin arvosanasta. Harjoitustyöstä voi saada enintään 3 lisäpistettä.

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso, joka sisältää aloitustapaamisen Zoomissa (tallennetaan), luentotallenteet, verkkotentin ja harjoitustyön.

  • Aloitustapaaminen Zoomissa 3.5.2023 klo 16-17
  • Luentotallenteet käsittelevät yleistä sopimusoikeutta. Katsottavissa 7.8.2023 saakka.
  • Verkkotentti 8.6.2023 klo 16-18 yleisestä sopimusoikeudesta.
  • Harjoitustyön ohjausta 13.6.2023 klo 16-17 Zoomissa. Harjoitustyö käsittelee itse valitsemaasi sopimustyyppiä. Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä 7.8.2023. Myöhässä palautetusta harjoitustyöstä ei voi saada lisäpisteitä.

 

Course info

Oppimateriaali:

Sopimusoikeus (e-kirja Alma Talent Focus)/Mika Hemmo ja Kari Hoppu (tenttiin luvut 3-8) Luentomateriaali

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.