Fall | Full
Course name Social and Health Care Law
Course date 12.09.2022 - 16.12.2022
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Saija Huhtala
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 07.09.2022
Course enrolment info

Social and Health Care Law

12.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää:

 • sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
 • lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
 • Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
 • lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
 • lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö:

 • Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
 • Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
 • Lapset ja lastensuojelu
 • Mielenterveys- ja päihdetyön lait
 • Ikääntynyt väestö
 • Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
 • Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Assessment criteria

1 – 5

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely verkossa 12.9. – 16.12.2022 välisenä aikana, info opintojakson alussa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.