Summer
Course name Social Legislation and Social Security System
Course date 03.06.2024 - 15.08.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Nuutinen Ulla
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Social Legislation and Social Security System

03.06.2024 - 15.08.2024

Course description

Opinnot suoritettuasi

 • osaat soveltaa sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluita ja hyvää hallintoa sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.
 • osaat jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän keskeisiltä osin sekä ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaalipalveluiden ja -turvan käytössä.
 • tiedät oikeusturva- ja muutoksenhakujärjestelmät.
 • hallitset asiakasturvallisuuden kokonaisuuden.

Sisältö

 • suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalioikeus
 • sosiaalihuoltolaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, vammaispalvelu-, varhaiskasvatus-, vanhuspalvelu- ja lastensuojelulaki, hallintolaki
 • oikeusturvakeinot ja asiakasmaksut
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja siihen liittyvä lainsäädäntö
 • asiakasturvallisuus, hyvä hallintokäytäntö, perus- ja ihmisoikeudet

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Suorituksen osia ovat:

 1. tehtävät (HYV-HYL)
 2. opintojakson väli- ja lopputentit (arvioidaan HYL-5)

Opintojakson arvosana määräytyy väli- ja lopputenttien perusteella.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Moodleen tulee kirjautua viimeistään 10.6.2024, jotta opintojakson voi suorittaa.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.