Non-stop
Course name Documentation in social work
Course date 03.01.2022 - 30.06.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 31.07.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Documentation in social work

03.01.2022 - 30.06.2022

Course description

Tavoitteet: – Vahvistat osaamista tiedonhallinan käytännöissä ja määrämuotoisessa kirjaamisessa – Hahmotat määrämuotoisen kirjaamisen taustalla vaikuttavat tekijät ja lainsäädännön – Ymmärrät asiakslähtöisyyden ja osallisuuden merkityksen sosiaalihuollon kirjaamisen käytänteissä – Olet tietoinen tietosujaan ja tietoturvaan liittyvistä käytänteistä Sisältö: – Mitä sosiaalipalveluluokituksella ja Kanta-palveluilla tarkoitetaan? – Miten laisäädäntö ohjaa määrämuotoista kirjaamista ja mitä märämuotisella kirjaamisella tarkoitetaan? – Mitkä ovat hyvän kirjaamisen ja dokumentoinnin elementit? – Miten kirjataan sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpinnoilla? – Miten asiakaslähtöisyys ja osallisuus toteutuu kirjaamisessa? – Mitä tietosuojalla ja tietoturvalla tarkoitetaan?

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojaksolla eteneminen edellyttää välitenttien suorittamista hyväksytysti. Tentit koostuvat monivalintakysymyksistä sekä oikein/väärin väittämistä. Tenttien hyväksytty suorittaminen edellyttää oikeinvastausprosentiksi 75%. Tentin voi uusia kaksi kertaa.

Course way of working and time table

Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen opintojakso on verkossa tapahtuvaa itsenäistä opiskelua. Opiskelija etenee Learn oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti.

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakso tulee suorittaa kahden (2) kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Course info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 3.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.