Non-stop
Course name Documentation in social work
Course date 12.09.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 27.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Documentation in social work

12.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: – Vahvistat osaamista tiedonhallinan käytännöissä ja määrämuotoisessa kirjaamisessa – Hahmotat määrämuotoisen kirjaamisen taustalla vaikuttavat tekijät ja lainsäädännön – Ymmärrät asiakslähtöisyyden ja osallisuuden merkityksen sosiaalihuollon kirjaamisen käytänteissä – Olet tietoinen tietosujaan ja tietoturvaan liittyvistä käytänteistä Sisältö: – Mitä sosiaalipalveluluokituksella ja Kanta-palveluilla tarkoitetaan? – Miten laisäädäntö ohjaa määrämuotoista kirjaamista ja mitä märämuotisella kirjaamisella tarkoitetaan? – Mitkä ovat hyvän kirjaamisen ja dokumentoinnin elementit? – Miten kirjataan sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpinnoilla? – Miten asiakaslähtöisyys ja osallisuus toteutuu kirjaamisessa? – Mitä tietosuojalla ja tietoturvalla tarkoitetaan?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla eteneminen edellyttää välitenttien suorittamista hyväksytysti. Tentit koostuvat monivalintakysymyksistä sekä oikein/väärin väittämistä. Tenttien hyväksytty suorittaminen edellyttää oikeinvastausprosentiksi 75%. Tentin voi uusia kaksi kertaa.

Course way of working and time table

Tarvittava opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn oppimisympäristöstä, sähköisessä muodossa.

Course info

Opintojakso on jaettu osioihin, jotka opiskelija suorittaa kronologisessa järjestyksessä, edeten hyväksytyn tenttituloksen jälkeen seuraavaan osioon. Opintojakso tulee suorittaa kahden (2) kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.11.2022.