Spring
Course name Social Empowerment
Course date 09.01.2023 - 30.04.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Susanna Weber
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 28.11.2022 - 06.12.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Social Empowerment

09.01.2023 - 30.04.2023

Course description

Opintojakson suoritettuasi

 • Osaat määritellä sosiaalisen vahvistamisen käsitteen, sisällön ja tavoitteet
 • Opit vahvistamaan osaamistasi nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työssä
 • Osaat sijoittaa sosiaalisen vahvistamisen ytimeen kuuluvia tekijöitä käytäntöön
 • Saat erilaisia näkökulmia ja välineitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja elämänhallinnan parantamiseen  

Sisältö:

 • Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminnan lähtökohdat
 • Sosiaalisen vahvistamisen perusperiaatteet, tavoitteet ja ydin
 • Itsetuntemus, sosiaalinen toimintakyky ja arjenhallinta
 • Yhteisöllisyys ja osallisuus osana nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty. Arviointimenetelminä oppimistehtävän osat.

 

Course way of working and time table

 • Itsenäinen opiskelu omassa aikataulussa
 • Annetut kirjalliset oppimistehtävät  
 • Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla
 • Videoluennot ja kirjalliset materiaalit
 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 9.1.- 30.4.2023 välisenä aikana.

 

 

Course additional info

Ilmoitamme tiedon kurssille pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Course enrolment info

Ilmoitamme ohjeet kurssille pääsemiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä.