Non-stop
Course name Social pedagogy backed by guidance work
Course date 17.01.2023 - 10.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Social pedagogy backed by guidance work

17.01.2023 - 10.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Perehdyt sosiaalipedagogisen teorian mahdollisuuksiin nuoriso- ja ohjaustyön tausta-ajatuksena ja oman työn lähtökohtana.
 • Saat välineitä oman työotteesi tarkasteluun sen vaikutusten arviointiin sekä työhyvinvoinnin parantamiseen.
 • Saat näkökulmia toisen ihmisen aitoon kohtaamiseen.
 • Syvennät ammatillista identiteettiäsi ja luot entistä vahvempaa käyttöteoriaa oman työsi pohjaksi.

Sisältö:

 • Sosiaalipedagogiikka nuoriso- ja ohjaustyön taustateoriana.
 • Ammatti-identiteetti ja sen vaikutus työhyvinvointiin.
 • Sosiaalipedagogiikan tarjoamat mahdollisuudet oman työn merkityksen ja työhyvinvoinnin tarkastelussa
 • Toisen aito kohtaaminen ja osallisuuden vahvistaminen dialogissa.

Prerequisites

Nuoriso- tai yksilöohjaustyön työkokemus suotavaa.

Assessment criteria

Arviointi: Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus:

 • Opintojaksolla on arvioitavia oppimistehtäviä.
 • Tehtävien suorittamiseen on suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä omaan tahtiin kurssin ajankohdan puitteissa.
 • Opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä.
 • Aikaan sidottuja luentoja ei järjestetä, luennot ovat tallenteina opintojaksoalustalla.
 • Opiskelun ohjausta on saatavilla vastuuopettajalta.
 • Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.
 • Opintojaksolla reflektoidaan omia työtapoja ja vaihdetaan ajatuksia toisten kurssille osallistuvien kanssa kurssialustalle tallennettavien tehtävien kautta.
 • 2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa.

HUOM! Tämä opintojakso on identtinen aiemman opintojakson AV00EO31 Sosiaalipedagogiikka ohjaustyön ammattilaisen teoreettisena kotina ja ammatti-identiteetin vahvistajana, 2 op kanssa.

Opiskelumateriaali: Materiaali koostuu Learn alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Course info

24.1.-10.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 24.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.