Fall
Course name Tools for Social Media
Course date 26.09.2022 - 12.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Pekka Makkonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Tools for Social Media

26.09.2022 - 12.12.2022

Course description

Tavoitteena on perehtyä eri sosiaalisen median välineisiin ja harjoitella niiden käyttöä joko ammatillisesti tai harrastuksen tukena.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäisesti Moodle-ympäristössä esiteltyihin sosiaalisen median välineisiin ja valitsee kolme erilaista välinettä syvempään tarkasteluun. Opintojakson työskentely esitetään kokoavassa loppuesseessä.

Prerequisites

Aiempi osaaminen/opinnot

Tietokoneen ja internetin peruskäyttö

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Hyväksytty: Essee esittelee kolme erityyppistä sosiaalisen median välinettä (jaottelu aineiston mukaisesti) ja jokaisesta välineestä on kerrottu perustiedot, kuvailtu omakohtaisia kokemuksia ja pohdittu kyseisen välineen roolia sosiaalisessa mediassa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.