Non-stop
Course name Cost consciousness
Course date 01.12.2022 - 30.06.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Esa Aula
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 21.05.2023
Implementation plan
Enrol

Cost consciousness

01.12.2022 - 30.06.2023

Course description

Opiskelija osaa:

 • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin.
 • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet.
 • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät.
 • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
 • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta.
 • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Assessment criteria

 • Arviointi hyväksytty/hylätty.
 • Kaikki kurssin osiot tulee suorittaa hyväksytysti kokonaisarvionnin saadakseen.
 • Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.

 

Course way of working and time table

 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ovat DigiCampuksen työtilassa. Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Kirjautuminen tapahtuu oman AMK:si opiskelijatunnuksilla & vahvistusviestissä olevalla kurssiavaimella.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
 • MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.
 • Opintoon liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Course info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.