Non-stop
Course name Health and Social Services to Different Age of People
Course date 01.12.2021 - 30.06.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Outi Ahonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2021 - 31.05.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Health and Social Services to Different Age of People

01.12.2021 - 30.06.2022

Course description

Opiskelija

 • osaa vertailla ja auttaa asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisen sähköisen sosiaali- ja terveyspalvelun.
 • ymmärtää ammattiryhmäsi roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 • ymmärtää uudistuvan paradigman muutoksen, jossa asiakkaan asema on palvelujärjestelmän keskiössä (hyvinvointi-ekosysteemissä).
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
 • osaa vertailla käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö

 • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyllisyys
 • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
 • Sähköinen palvelupolku ja sähköiset asiointipalvelut

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

MOOC:ssa on automaattinen arvointi ja kriteerit ovat nähtävillä DigiCampuksessa.

Course way of working and time table

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Course info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Course additional info

HUOM! Jos olet tutkinto- tai polkuopiskelijana toisessa amk:ssa, käytä Opintojaksot-sivun linkkiä ilmoittautumiseen.

Course enrolment info

 • HUOM! Jos olet tutkinto- tai polkuopiskelijana toisessa amk:ssa, käytä Opintojaksot-sivun linkkiä ilmoittautumiseen.
 • Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä.