Non-stop
Course name Health and Social Services to Different Age of People
Course date 01.08.2021 - 16.01.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Outi Ahonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 31.12.2021
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Health and Social Services to Different Age of People

01.08.2021 - 16.01.2022

Course description

Opiskelija

  • osaa vertailla ja auttaa asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisen sähköisen sosiaali- ja terveyspalvelun.
  • ymmärtää ammattiryhmäsi roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • ymmärtää uudistuvan paradigman muutoksen, jossa asiakkaan asema on palvelujärjestelmän keskiössä (hyvinvointi-ekosysteemissä).
  • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
  • osaa vertailla käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö

  • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
  • Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyllisyys
  • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
  • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit
  • Sähköinen palvelupolku ja sähköiset asiointipalvelut

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

MOOC:ssa on automaattinen arvointi ja kriteerit ovat nähtävillä DigiCampuksessa.

Course way of working and time table

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Course info

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Course enrolment info

Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Tarkista myös käyttämäsi sähköpostiohjelman roskaposti-, tarjous- ym. kansiot, jos vahvistusviestiä ei näy saapuneissa.