Spring
Course name Sponsorship and Cooperation
Course date 16.01.2023 - 31.03.2023
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB, Business HUB
Teacher Henni Syrjänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Sponsorship and Cooperation

16.01.2023 - 31.03.2023

Course description

Sisältö:

Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin perusteet, yritysyhteistyön rakentaminen, yhteistyön suunnittelu ja organisointi sekä niihin liittyvät sopimukset, lainsäädäntö ja ohjeistukset.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa yritysyhteistyön merkityksestä ja kehityksestä
 • arvioida yritysyhteistyön merkitystä projektin eri osapuolten näkökulmista
 • hakea, valita ja vertailla projektiin sopivia yhteistyökumppaneita
 • laatia suunnitelman yritysyhteistyön toteuttamiseksi
 • esitellä suunnitelman yhteistyökumppaneille kirjallisesti ja suullisesti

Assessment criteria

Koko opintojakso ja sen tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty

Arviointiin vaikuttavat:

 • tehtävänannonmukainen suoritustapa
 • perusteellisuus
 • edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
 • analyyttisyys
 • monipuolisuus

Tehtävät arvioidaan numeraalisesti.

Arviointi koostuu kolmesta osasta:

 1. Lähdemateriaaliin tutustuminen ja kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen (30 % arvosanasta)
 2. Sponsorointisuunnitelman laatiminen (50 % arvosanasta)
 3. Vertaispalaute (20 % arvosanasta)

Course way of working and time table

Opintojakso alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023. Opintojakso koostuu A) verkkoluennoista sekä B) tehtävistä (5 kpl).

Verkkoluennot (Zoom):

 • ma 16.1. klo 14-16
  • Sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä
  • Sponsoroinnin tavoitteet sponsorin ja sponsoroitavan kannalta
  • Sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi
 • ma 23.1. klo 14-16
  • Sponsoriyhteistyön suunnittelu – esimerkkejä
  • Sponsorointisuunnitelman laatiminen
  • Sponsorointiin liittyvät sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 • Mikäli et pääse osallistumaan verkkoluennolle, tutustu ko. luennon Power Point -materiaalin, joka julkaistaan itslearning-alustalla heti luennon jälkeen. Opintojakson suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää kaikkien tehtävien (1-5) suorittamista ajallaan. Tee tehtävät annetussa järjestyksessä.
 • Lisäksi tukenasi ovat vapaaehtoiset tehtäväsparraukset verkossa (Zoom). Sparrausten ajanvarauskalenteri julkaistaan opintojakson alkaessa 16.1.2023.

Tehtävät itslearning-alustalla:

 1. Esittele itsesi (DL 15.1.2023)
 2. Kirjallisuuskatsaus (DL 15.2.2023)
 3. Sponsorointisuunnitelma (DL 15.3.2023)
 4. Vertaispalaute (DL 31.3.2023)
 5. Itsearviointi (DL 31.3.2023)

Itslearning-alustan materiaalit. Julkaistaan viimeistään, kun opintojakso alkaa 16.1.2023.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.

 • Yhteensä 135 h (5 op).

Course enrolment info

Opintojaksolla on kiintiöt:

 • Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa
 • CampusOnlinen kiintiö 5 opiskelijapaikkaa TÄYNNÄ
 • Taideakatemian media-alan muut erikoistumisalat 5 opiskelijapaikkaa

Turun AMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.