Spring
Course name Sponsorship and Cooperation
Course date 10.01.2024 - 17.03.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB, Business HUB
Teacher Taru Lehtinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Sponsorship and Cooperation

10.01.2024 - 17.03.2024

Course description

Sisältö:

Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin perusteet, yritysyhteistyön rakentaminen, yhteistyön suunnittelu ja organisointi sekä niihin liittyvät sopimukset, lainsäädäntö ja ohjeistukset.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kertoa yritysyhteistyön merkityksestä ja kehityksestä – arvioida yritysyhteistyön merkitystä projektin eri osapuolten näkökulmista – hakea, valita ja vertailla projektiin sopivia yhteistyökumppaneita – laatia suunnitelman yritysyhteistyön toteuttamiseksi – esitellä suunnitelman yhteistyökumppaneille kirjallisesti ja suullisesti

Assessment criteria

Koko opintojakso ja sen tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty

Arviointiin vaikuttavat: a) tehtävänannonmukainen suoritustapa b) perusteellisuus c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö d) analyyttisyys e) monipuolisuus

Tehtävät arvioidaan numeraalisesti. Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävien keskiarvoon. Sponsorointisuunnitelman arvion painotus on 50 % ja muiden tehtävien painotus yhteensä 50 %.

Course way of working and time table

Opintojakso alkaa ke 10.1.2024 ja päättyy 17.3.2024.

Opintojakso koostuu verkkotapaamisista sekä harjoitustehtävistä. Verkkoluennot tapahtuvat osoitteessa: https://turkuamk.zoom.us/j/69452479093.

Keskiviikkona 10.1. julkaistaan ennakkotehtävä, joka tulee olla tehtynä ennen 1. tapaamista.

Verkkotapaamisten ajankohdat: ma 15.1. klo 13-15 ma 22.1. klo 13-15 ma 5.2. klo 13-15

Tapaamisten teemat: Sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä Sponsoroinnin tavoitteet Sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi Sponsorointisuunnitelma

Mikäli et pääse osallistumaan verkkoluennolle, tutustu ko. luennon Power Point -materiaalin, joka julkaistaan itslearning-alustalla heti luennon jälkeen. Opintojakson suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista ajallaan.

Lisäksi tukenasi ovat vapaaehtoiset tehtäväsparraukset verkossa (Zoom). Sparrausten ajanvarauskalenteri julkaistaan opintojakson alkaessa 10.1.2024.

Opintojaksolla palautetaan arvioitavia töitä 5 kpl. Ne julkaistaan 10.1.2024. Itslearningissa.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä. Yhteensä 135 h (5 op).

Course enrolment info

Opintojaksolla on kiintiöt:

  • Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa
  • CampusOnlinen kiintiö 5 opiskelijapaikkaa TÄYNNÄ
  • Taideakatemian media-alan muut erikoistumisalat 5 opiskelijapaikkaa

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa