Non-stop
Course name SQL and Relational Databases
Course date 29.02.2020 - 31.12.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher viopesupport@metropolia.fi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 29.02.2020 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

SQL and Relational Databases

29.02.2020 - 31.12.2025

Course description

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

 • Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin.
 • Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa.
 • Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun.
 • Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia.
 • Hän kykenee muokkaamaan ja lisämään tietoa tietokantaan.
 • Hän ymmärtää, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan.
 • Hän kykenee tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Sisältö

 • johdatus relaatiotietokantoihin
 • relaatiomallin perusteita
 • suunnittelun perusteita
 • SQL-johdanto
 • tietokannan luominen ja taulujen rakenne
 • tiedon lisääminen
 • tiedon haku:
  • SELECT ja WHERE
  • lisää relaatiomallista
  • tietokannan suunnittelua
  • relaatioista ja näkymistä
  • normalisointi
  • hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Prerequisites

Ei ole.

Assessment criteria

Kun opiskelija on tehnyt 80% tehtävistä, niin kurssiarvioinnin saamiseksi hänen tulee lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksenne opintojakson suorittamisesta.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Course info

Kurssin oppimisympäristö on Metropolian Viope-ympäristö ja kaikki kurssimateriaali löytyy sieltä. Kurssin suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Course additional info

Kurssi toimii NonStop periaatteella ja sille voi ilmoittautua ympräri vuoden 24/7. Kurssin suorittaminen tapahtuu Metropolian Viope-ympäristössä ja opiskelija voi suorittaa kurssin täysin omaan tahtiinsa.

Kurssin suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Course enrolment info

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.