Non-stop
Course name Strategic Thinking and Future Orientation
Course date 15.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Haapakoski Markku
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.07.2023
OPEN UAS Enrolment

Strategic Thinking and Future Orientation

15.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Keskeinen sisältö

  • Strateginen ajattelu ja visio
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Skenaariotyöskentely
  • Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Opiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2022 – 2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Linkki Moodleen https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=16306#section-0 Kurssiavain: Str.Ajat.NS.23

Course info

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.