Fall
Course name Strategic Management Accounting
Course date 26.09.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Pekka Pirinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.09.2022 - 11.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Strategic Management Accounting

26.09.2022 - 21.12.2022

Course description

Talousjohtaminen voi olla merkittävä tuki yrityksen strategiselle päätöksenteolle. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä siihen, miten talousjohtamisesta tulee strategista.

Tavoitteet: Tällä opintojaksolla opit, miten yritykset voivat käyttää talousjohtamisen menetelmiä, tietoja ja taitoja strategisen päätöksenteon tukena. Tunnistat talousjohtamisen eri tehtävät ja sovellat laskentatekniikoita, -menetelmiä ja -työkaluja erilaisissa tilanteissa. Opit tunnistamaan, analysoimaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita, jotka liittyvät talousjohtamiseen ja strategisiin kysymyksiin. Opit arvioimaan yrityksen suoriutumista ja menestymistä erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla.

Sisältö: Geneeriset strategiat, strateginen talousjohtaminen, kustannusanalyysit, arvokäsitteet, asiakaskannattavuus, asiakasarvo, kilpailija-analyysi, suorituskyvyn johtaminen, suorituskyvyn kehittämistekniikat.

Prerequisites

Hallitset rahoituksen/ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteet (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) ja tilinpäätösanalyysin perusteet, johdon/sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet (kustannuskäsitteet, katetuotto, kriittinen piste, varmuusmarginaali, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ero) sekä taulukkolaskentaohjelman (Excel) käytön.

Course way of working and time table

Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, itsenäiset oppimistehtävät.

Ohjaus: Pakollinen aloituswebinaari Zoomissa Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle, Teams, Zoom)

Course additional info

Oppimateriaali: Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus