Spring
Course name Finnish for Advanced Students
Course date 25.01.2023 - 03.05.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Heidi Hjerppe
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 04.12.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Finnish for Advanced Students

25.01.2023 - 03.05.2023

Course description

Tavoitteet:

Osaat viestiä suomen kielellä arjen ja työelämän viestintätilanteissa. Vahvistat kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi. Osaat viestiä kirjallisesti arjen ja työelämän yleisissä tilanteissa. Ymmärrät asiatekstejä. Opit lisää suomalaisesta kulttuurista ja suomen kielen rakenteista.

Sisällöt:

Kehität • taitoasi viestiä suomen kielellä kirjallisesti ja suullisesti arjessa ja työpaikalla • lukemisstrategioitasi • kielenoppimisstrategioitasi • aktiivista kielenoppimista myös luokkahuoneen ulkopuolella • kulttuurista osaamistasi.

Opiskelet • puhekieltä ja suomalaista viestintäkulttuuria • ymmärtämään ja kirjoittamaan asiatekstejä • käyttämään kompensaatiostrategioita tullaksesi ymmärretyksi • suomen kielen rakenteita

Prerequisites

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Assessment criteria

Hyväksytty/ hylätty:

Osaat viestiä suomen kielellä arjen ja työelämän viestintätilanteissa. Vahvistat kielenoppimisstrategioitasi ja elinikäisen ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen taitojasi. Osaat viestiä kirjallisesti arjen ja työelämän yleisissä tilanteissa. Ymmärrät asiatekstejä. Opit lisää suomalaisesta kulttuurista ja suomen kielen rakenteista.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Course way of working and time table

Itsenäinen opiskelu verkkovälitteisesti: webinaarit, oppimistehtävät, ryhmätyöskentely verkossa. Zoom-webinaarit keskiviikkoisin klo 16.30-18.00 (25.1.-3.5.2023)