Non-stop
Course name Finnish for Foreigners: Finnish for Nurses, level B2
Course date 18.09.2023 - 30.04.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Pöntinen Anu
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 28.03.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish for Foreigners: Finnish for Nurses, level B2

18.09.2023 - 30.04.2024

Course description

Tämä kurssi opettaa sinulle terveysalan suomen kieltä: millaista suomea käytät sairaanhoitajana. Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et tavallisilla suomen kielen kursseilla opi. Kurssilla opit kieltä, jota käytät potilaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi opit terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mielialapäiväkirja ja ruokapäiväkirja). Harjoittelet myös kirjaamista potilastietojärjestelmiin ja raportoimista. Sairaanhoitajan suomi -opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamis- ja tekstinymmärrystaitoja (B1-B2-tasot). Tutustut terveysalan kirjallisiin teksteihin ja puhekielisiin tallenteisiin (audio/video). Kurssilla myös kertaat keskitason kielioppia.

 • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan kirjallisuus
 • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 4) kielioppi

Prerequisites

Sinulla pitää olla noin B1-tason kielitaito. Sinun ei tarvitse todistaa kielitaitoasi todistuksella. Tämä kurssi on maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5. 0 on hylätty ja 5 on paras.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Kurssi vaatii noin 135 tuntia työtä.

Suoritustavat

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • itsenäinen opiskelu: verkkotehtävien tekeminen
 • osallistuminen keskusteluihin verkossa
 • vapaaehtoiset Zoom-tapaamiset
 • itsearviointi ja palaute

Course info

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Voit päättää itse, milloin opiskelet, kuitenkin 18.9.2023 – 30.4.2024.

Kurssilla on vapaaehtoisia Zoom-luentoja opettajan kanssa. Suosittelemme osallistumaan niihin.

Course enrolment info

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi.

Opintojakso on maksuton kaikille osallistujille.