Summer
Course name Finnish in Finnish for advanced learners
Course date 31.05.2023 - 30.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Eeva Pekanheimo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 09.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish in Finnish for advanced learners

31.05.2023 - 30.07.2023

Course description

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojakso suomen kieltä hyvin osaaville, esim. kotimaisille kielivähemmistöille ja pitkään Suomessa asuneille vieraskielisille, joiden taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakso soveltuu erityisesti yhteisöpedagogiopiskelijoille, mutta myös sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Toisaalta opintojakso soveltuu myös esim. järjestökentällä ja nuorison parissa jo toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää ja/tai päivittää suomen kielen osaamistaan.

Opintojaksolla keskitytään erityisesti sanavaraston laajentamiseen sekä suomen kielen taidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opintojaksolla keskitytään sekä kirjalliseen että suulliseen suomen kieleen yllä mainituilla aloilla. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi, vivahteikkaasti ja tuottamaan jäsentynyttä kieltä monimutkaisistakin aiheista ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti. Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikoin tason C1-C2 saavuttaminen.

Mikäli opiskelija aikoo korvata opintojaksolla oman koulutuksensa pakolliset ammatilliset toisen kotimaisen kielen (suomi) opinnot, tämän tulee ennen opintojaksolle ilmoittautumista sopia asiasta oman suomen kielen opettajansa kanssa.

Sisältö:

  • kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. esitykset, kokoukset, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku) yllä mainituilla aloilla
  • erilaiset esittely-, ohjaus- ja haastattelutilanteet
  • asiatyyli ja akateeminen kieli
  • tiedonhankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu suomen kieltä hyvin osaaville, joiden suomen kielen taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakson opetuskieli on suomi. Opintojakso on S2-opintojakso.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin toteutusajan puitteissa. Opintojaksolla opiskelijat tulkitsevat autenttisia tekstejä ja tuottavat niiden pohjalta omia tekstejään ja esityksiään. Opintojaksolla on sekä laajempia tehtäviä (mm. esitelmän laatiminen omaan alaan liittyvästä aiheesta sekä työnhakudokumenttien laatiminen) että runsaasti pienempiä, hands on -tyyppisiä automatisoituja tehtäviä, joiden avulla opiskelija valmistautuu opintojakson laajempiin tehtäviin ja joista opiskelija saa palautteen heti.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.