Fall
Course name Finnish in Finnish for advanced learners
Course date 09.09.2024 - 05.12.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Eeva Pekanheimo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 05.08.2024 - 22.08.2024
Enrol
Course enrolment info

Finnish in Finnish for advanced learners

09.09.2024 - 05.12.2024

Course description

Suomea suomeksi edistyneille -opintojakso  (linkki Humakin verkkokauppaan) on tarkoitettu suomen kieltä hyvin osaaville, esim. kotimaisille kielivähemmistöille ja pitkään Suomessa asuneille vieraskielisille, joiden taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakso soveltuu erityisesti yhteisöpedagogiopiskelijoille, mutta myös sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Toisaalta opintojakso soveltuu myös esim. järjestökentällä ja nuorison parissa jo toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää ja/tai päivittää suomen kielen osaamistaan.

Opintojaksolla keskitytään erityisesti sanavaraston laajentamiseen sekä suomen kielen taidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Opintojaksolla keskitytään sekä kirjalliseen että suulliseen suomen kieleen yllä mainituilla aloilla. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään selkeästi, vivahteikkaasti ja tuottamaan jäsentynyttä kieltä monimutkaisistakin aiheista ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti. Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikoin tason C1-C2 saavuttaminen.

Mikäli opiskelija aikoo korvata opintojaksolla oman koulutuksensa pakolliset ammatilliset toisen kotimaisen kielen (suomi) opinnot, tämän tulee ennen opintojaksolle ilmoittautumista sopia asiasta oman suomen kielen opettajansa kanssa.

Sisältö

 • kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. esitykset, kokoukset, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • erilaiset esittely-, ohjaus- ja haastattelutilanteet
 • opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittaminen
 • oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.

Tavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee laajalti oman alansa sanastoa sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa toimia erilaisissa ammatillisissa tilanteissa suomen kielellä
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä jäsentyneesti suomen kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa toimia erilaisissa monimutkaisissakin haastattelu- ja ohjaustilanteissa suomeksi
 • selviytyy työnhausta suomeksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään suomen kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista suomenkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja arkikielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.

Prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu suomen kieltä hyvin osaaville, joiden suomen kielen taitotaso on B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Opintojakson opetuskieli on suomi. Opintojakso on S2-opintojakso.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin toteutusajan puitteissa.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.