Non-stop
Course name Differential and Integral Calculus Advance course
Course date 20.07.2023 - 31.07.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Virve Prami
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.07.2023 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Differential and Integral Calculus Advance course

20.07.2023 - 31.07.2025

Course description

Kurssi muodostuu oppitunneista, jotka sisältävät teorian, harjoitustehtäviä ja lyhyen kertausosion. Opintojaksolla käytetään geogebra-sovellusta, jonka voi ladata osoitteesta geogebra.org. Sisältö
 1. Differentiaaliyhtälöt
 2. Toisen kertaluvun DY
 3. Trigonometristen funktioiden käänteisfunktiot
 4. Murtofunktion integrointi
 5. Trigonometristen funktioiden integrointi
 6. Irrationaalifunktioiden integrointi
 7. Eksponentti-, logaritmi- ja hyperbelifunktiot
 8. Integraalien sovelluksia
 9. Käyriä koskevia tuloksia
 10. Integraalin derivointi parametrin suhteen
 11. Numeerisia menetelmiä

Prerequisites

Suositellaan “Differentiaali- ja integraalilaskennan peruskurssia”.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty.

Kurssi muodostuu oppitunneista, jotka sisältävät teorian, harjoitustehtäviä ja lyhyen kertausosion.

Harjoitustehtävät on jaettu kolmeen tyyppiin, A: perustehtäviä, B: tyypillisiä tehtäviä tämäntasoisessa opiskelussa ja C: tehtäviä, jotka ovat luonteeltaan joko edellisiä vaikeampia, yleisluonteisempia tai tällä tasolla harvinaisempia. Soveltavia tehtäviä on aika vähän.

Opiskelijan tulisi tehdä ainakin tyypin A harjoitustehtävät saadakseen riittävät taidot oppijakson keskeisistä kohdista.

Kertausosiot sisältävät tietokoneharjoituksia ja kertaustehtäviä. Kun ne on suoritettu, seuraava oppitunti avautuu opiskeltavaksi. Kertausosiot on tarkoitettu nopeaan kertaukseen täydentämään harjoitustehtäviä.

Opiskelijat käyttävät harjoituksissa GeoGebra-sovellusta toimintojen tutkimiseen ja esittämiseen. GeoGebra-ohjeet on pyritty esittämään mahdollisimman yksinkertaisina. Opiskelijat voivat taitojen karttuessa kokeilla sovelluksen kehittyneitä ominaisuuksia.

Opintojakso sisältää lopputentin.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka voi suoritaa täysin omaan tahtiin.

Course enrolment info

 • Kurssille voi ilmoittautua itselle sopivana ajankohtana
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa samantien kun opiskelija saa automaattisen hyväksymisviestin siitä että hänet on hyväksytty kurssille.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin