Fall
Course name Finnish 3 (intermediate level)
Course date 12.09.2022 - 16.12.2022
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Sirpa Rajala, suomen kielen opettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Finnish 3 (intermediate level)

12.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukainen toimiva peruskielitaito eli taitotaso B1. Opiskelija pystyy ylläpitämään vuorovaikutusta melko monenlaisissa viestintätilanteessa. Opiskelija pystyy viestimään tutuista asioista kohtuullisen laajasti ja ilmaisee itseään melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin kuten työhön, kouluun tai vapaa-aikaan
 • pystyy osallistumaan keskusteluun itseään kiinnostavista aiheista sekä aiheista, jotka liittyvät arkielämään ja ajankohtaisiin asioihin
 • osaa kuvata kokemuksia ja tapahtumia sekä unelmia ja tavoitteita
 • osaa perustella ja selittää ainakin lyhyesti omia mielipiteitään ja suunnitelmiaan
 • pystyy kirjoittamaan yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista esim. kirjeissä, tarinoissa ja viesteissä
 • pystyy käyttämään melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.

Prerequisites

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso A2 (Suomi toisena kielenä 2 (A2) kurssin suorittaminen)

Assessment criteria

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0–2 pistettä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät, jotka arvioidaan asteikolla 0–2. Vain aikataulun mukaan palautetut tehtävät oikeuttavat täysimääräisiin pisteisiin. Mikäli tehtäväsi eivät valmistu kurssin aikana, ilmoittaudu seuraavaan toteutukseen.

Tehtävien pisteytys

 • 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
 • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
 • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä.

Tehtävien maksimipistemäärä on 18 p (9 arvioitavaa tehtävää). Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti: 0–6 p = 0; 7–8 p = 1; 9–10 p = 2; 11–12 p = 3; 13–15 p = 4; 16–18 p = 5.

Course way of working and time table

 • Opetus on viikoilla 37 – 50. Verkkotapaamiset ovat keskiviikkoisin klo 16.15–17.45.
 • Verkkotapaamiset, työskentely itsenäisesti itslearning-alustalla, ryhmätyöskentely, parityöskentely. Tutustu Innopeda-kriteereihin oppimisalustassa.
 • Opiskelussa korostuu myös yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen. Opiskelussa perehdytään monialaisesti suomen kieleen.

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

 • Verkkotapaamiset jäsentävät ja ohjaavat oppimistasi: opit kielen rakenteita, tilanteenmukaista kielenkäyttöä ja ääntämistä.
 • 5 op = 135 h opiskelijan työtä. Varaa työskentelyyn aikaa!
  • verkkotapaamiset: 26 h.
  • verkkotyöskentely ja opiskelijoiden verkkotapaamiset ilman opettajaa: 30 h
  • oppimistehtävät itslearningissä, kirjallisten ja suullisten tehtävien valmisteleminen: 50 h
  • itsenäinen työskentely ja kertaaminen: 20 h
  • oppimispäiväkirjan valmistelu ja osaamisen kartoittaminen 10 h.

Oppimismenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla (mm. FinnLecturan verkko-oppimateriaali) sekä viikottaisissa verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kun käytät suomen kieltä myös oppituntien ulkopuolella, kieltaitosi karttuu ja vahvistuu. Viikoittaiset verkkotehtävät johdattelevat kielitaitosi suomen kielen perusteisiin.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali oppimisalustassa ja kurssikirja:

 • Gerstler, Susanne; Aho, Hanna & Willberg, Hanna 2019. No niin! 1. Suomea aikuisille. Helsinki: Finn Lectura. TAI uudempi painos, kappaleet 6 > Kirja on saatavilla myös sähköisesti: https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/suomi-toisena-kielena/no-niin/no-niin-1/#no-niin-1-nakoisversio-12-kk-onl. Opiskelijan on hankittava kirja käyttöön joko painettuna tai digitaalisena!

Lisäksi oppimateriaalina on:

 • Opintojakson aiheita käsittelevät verkkosivut
 • Opettajan oma materiaali.

Course additional info

 • Opintojakso sisältää yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Verkkotapaamiset ovat keskiviikkoisin klo 16.15–17.45. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
 • Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Ei tilavarauksia. Opetusta viikoilla 37 – 50, 2h/joka keskiviikko klo 16 – 18, ei viikolla 44 (lomaviikko)
 • Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Varaudu pitämään kameraa auki oppituntien aikana!

Course enrolment info

Kiintiöt: CampusOnline 8, avoin AMK 3