Spring
Course name Finnish as a Second Language (B2-C1)
Course date 16.01.2024 - 23.04.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Jaana Kivivuori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2023 - 23.01.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish as a Second Language (B2-C1)

16.01.2024 - 23.04.2024

Course description

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen ja akateemisen suomen kielen taidon kehittymistä korkeakouluopintojen aikana tai työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa suomen kielen oppijana
  • osaa laatia korkeakouluopintojensa ja työelämän edellyttämiä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksia suomen kielellä
  • osaa työstää korkeakouluopintoihinsa ja työelämään liittyviä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella

Opintojaksolla tarkastellaan ja työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja sekä tuottamaan korkeakouluopintojen ja työelämän edellyttämiä tekstejä tai esityksiä. Lisäksi harjoitellaan kielen rakenteita opiskelijoiden omien tarpeiden mukaan.

 

Prerequisites

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja, jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävää ei ole tehty tai tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää • 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä, tehtävässä on huomioitu melko hyvin siitä saatu palaute • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä, tehtävässä on huomioitu hyvin siitä saatu palaute

Tehtävien maksimipistemäärä on 10 p. Opintojakson arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti: 0–4 p = 0 5 p = 1 6 p = 2 7 p = 3 8 p = 4 9–10 p = 5

Course way of working and time table

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

Opiskelija voi valita opintojaksolla työstettäväksi yhteensä seitsemän oppimistehtävää tai halutessaan vähemmän laajempia tehtäviä. Lisäksi opiskelijan tehtävänä on reflektoida omaa osaamistaan ja oppimistaan sekä suorittaa opintojaksolla käsiteltyihin kielen rakenteisiin liittyvät testit.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä: – verkkotapaamiset 28 h – oppimistehtävät 80 h – oppimispäiväkirja ja palaute 10 h – testit 17 h

Course info

Opintojakso sisältää yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Varaudu pitämään kameraa auki oppituntien aikana.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Course enrolment info

Kiintiöt:

  • CampusOnline 6 TÄYNNÄ
  • Avoin AMK: 6

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa